Ýalan gürrüň dona bürenmez

Перейти вниз

Ýalan gürrüň dona bürenmez

Сообщение  Turkmen aga в Пн Апр 16, 2018 4:02 pm

Käbir daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň Türkmenistan barada berýän ýalan maglumatlaryny soňky wagtlar diňläsiň hem okasyň gelmeýär. Bular ýalan-ýaşryk habarlar bilen öz okyýjylaryny köpeltmek isleýärler. Görýän welin işsiz, pulsuz galaýmaly diýýän daşary ýurt habar beriş serideleriniň žurnalistleri Türkmenistan ýurdumyz baradaky ýalan maglumatlary bilen özlerini abraýlamak ýa-da ünsi çekmek isleýärler. Şeýdip raýatlarymyzy ýalan maglumatlary bilen ýol ulag heläkçiligi boldy ýa-da birnäçe adam ölüpdir diýlen boş gürrüňleri ýaýradýarlar. Emma şeýle hadysanyň bolmandygyny şu ýalan maglumatlara jogap hökmünde aýdasym gelýär. Halkymyzyň asudalygyna daşyndan göz dikip, özleri asuda ýurdumyzyň içinde ýaşamaýandygyna bahyllyk edip, ýaýradýan her bir myş-myşlaryna gulak gabardyp ynanyp ýörmäň. Olaryň ýalan maglumatlary hiç wagt hem hiç ýerde diňlenmezem, okalmazam.

Turkmen aga
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения