«Pis pisi tapar - suw pesi»

Перейти вниз

«Pis pisi tapar - suw pesi»

Сообщение  Aga Rahmanow в Вт Апр 04, 2017 1:04 pmTürkmen aganyň durmuşda gabat gelýän islendik ýagdaý barada aýtmadyk sözi-nakyly ýok. Ynha bu günki gün hem iki pis tapyşypdyr.Halmyrat Söýünowy ýeriň nähili göterýänine men haýran, ol özüniň 2 sany gyzyny zorlap, gyzlarynyň arzalaryny dürli ýollar bilen yzyna aldyryp, türmeden galan adam. Onuň bilen salamlaşmak hem nälet. Halmyrat Söýüniň haramzada hereketlerinden habarly bolan daşary ýurtlarda ýaşaýan beýleki türkmenler ondan gaça durýarka, Geldi Kärizowyň onuň bilen ysnyşmagy türkmeniň «Pis pisi tapar – suw pesi» diýilýän nakylyny ýatladýar.  Halmyrat Söýünow özüniň perzendi bolan gyzlaryny zorlamagy, Geldi Kärizowyň 3 sany aýalynyň we 10 sany çagasynyň halyndan habar alman, olary ýetim goýup, köçä taşlap gitmegi, olaryň ruhy dünýäsiniň meňzeşdigini aňladýar.

«Adamy dostundan tana» diýlişi ýaly olaryň özara gatnaşygy çüýrük içki dünýäleriniň birdigini görkezýär.


Aga Rahmanow
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения